Yeni Yılda Vergilere de Zam Geldi

2015 yılında yaşanan seçimler ve ekonomik durgunluk devlet bütçesini ciddi mânâda sarstı.

Yeni yıl ile beraber birçok alanda vergi zammına da ‘merhaba’ demek zorunda kaldık. Yeni yılla birlikte maktu olarak belirlenenler bir yana, oran olarak belirlenen vergilerde de artış olduğunu görüyoruz. Maliye Bakanlığı 2015 yılı yeniden değerleme oranını yüzde 5,58 olarak ilan etti. Bu durum, geçen yıl alınan maktu vergi ve cezaların bu yıl en az yüzde 5,58 oranında artacağı anlamına geliyor. Aynı şekilde vergi kanunlarında belirlenen bazı büyüklükler de yeniden değerleme oranında artırılıyor.

Buna göre mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınması gereken özel iletişim vergisi tutarı yılbaşından itibaren 46 TL olarak alınacak.

Şirketler için bu yıl; birinci derece usulsüzlük cezası 126 TL, ikinci derece usulsüzlük cezası 69 TL olacak. Ayrıca 2016 yılında; fatura düzenlenmemesi halinde kesilecek özel usulsüzlük cezası (belgede yazılması gereken meblağın yüzde 10’undan az olmamak üzere) 210 TL, sevk irsaliyesi düzenlenmemesi halinde kesilecek özel usulsüzlük cezası 210 TL, birinci sınıf tüccarlar tarafından elektronik beyanname ve bildirimlerin verilmemesi durumunda kesilecek özel usulsüzlük cezası ise 1.370 TL olarak uygulanacak.

MTV ve emlak vergileri gibi maktu olarak belirlenen vergilerde de aynı şekilde artışlar yapıldı. Bu sene ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi de zamlı ödenecek. Aynı şekilde köprü, otoyol geçişleri de geçen yıla göre zamlı olacak. Geçiş ücretlerine yapılan yüzde 16’lık zammın yanı sıra OGS ve HGS’ye daha önce uygulanan yüzde 20’lik indirime de son verildi. Böylece bu seneki geçiş ücreti, geçen yıla göre yüzde 38 daha pahalı olacak.

BU YIL UYGULANACAK İSTİSNA TUTARLARI
İşletmeler 900 TL’ye kadarlık satışlar için yazar kasa fişi düzenleyebilecek. 900 TL’yi aşan satışlar için ise fatura düzenlenmesi gerekiyor. Yine 900 TL’lik demirbaş vs. alımları için amortisman ayrılmasına gerek yok. Bu tutarlar doğrudan gider yazılabilir.

2016 yılında mesken geliri elde edenlerin; ayrıca ticari, zirai veya serbest meslek geliri vb. olmaması şartıyla, kira gelirlerinin 3 bin 800 TL’si vergiden istisna tutulacak. Değer artış kazancı kapsamında elde edilen gelirin 11 bin TL’lik kısmı vergiden istisna tutulacak. Arızi kazanç çerçevesinde elde edilen gelirin istisna tutarı ise bu yıl 24 bin TL. İşyeri kiralamalarında olduğu gibi ödenen kiradan tevkifat yapılan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında elde edilen gelir 30 bin TL’nin altında kalırsa bu gelirle ilgili olarak herhangi bir beyan verilmeyecek.

BANKADAN ÖDEME ALT LİMİTİ DÜŞÜRÜLDÜ
Bazı vergi ve cezalarda yapılan artışın aksine şirketlerin tahsilat ve ödemelerini banka vb. kurumlar üzerinden yapmalarını gerektiren tutar aşağıya çekildi. Buna göre tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7 bin TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini banka, PTT vb. yetkilendirilmiş finansal kurumlar kanalıyla yapmaları mecbur tutuldu. Bu kapsamda şirketler; her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemeleri, avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemeler ile kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemeleri 7 bin TL’yi aşıyorsa ödemeleri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla yapmalı.

Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarı 7 bin TL’yi aşıyorsa, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması gerekiyor.

Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarı 7 bin TL’yi aşıyorsa, ödeme taksit taksit yapılsa bile işlemin toplam tutarı dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede her bir tahsilat ve ödeme banka vb. kurum vasıtasıyla yapılmalı.

Bu kapsam dışında tutulan tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılma mecburiyeti bulunmuyor. Kapsam dışında kalan tahsilat ve ödemeler şöyle:
Kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemeler,
Yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler,
Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,

Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler, tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bin 370 TL’den az olmamak üzere işleme konu tutarın yüzde 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Kaynak: http://www.zaman.com.tr/yazarlar/yusuf-keles/yeni-yilda-vergilere-de-zam-geldi_2336645.html

Bir cevap yazın