Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili önemli tarihler

 

14.01.2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun TBMM’de kabul edilme tarihi
14.02.2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayımı tarihi
26.06.2012 Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un TBMM’de kabul ediliş tarihi
30.06.2012 Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayım tarihi
01.07.2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu genel yürürlük tarihi
01.10.2012 Tüzel kişi ortakların temsilcisi olan yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi ve yeni atamaların yapılması için son gün
31.12.2012 Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek olan denetime tabi şirketlerin stok sayımı yapması
14.02.2013 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 201.maddesinin 1.fıkrasında öngörülmüş bulunan oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hükmün yürürlüğe girmesi
01.01.2013 Şirketlerin münferit ve konsolide tablolarının düzenlenmesinde TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) yi uygulayacakları tarih (Geçici madde 6)
31.03.2013 Denetlenmesine Bakanlar Kurulu Kararı ile karar verilmiş şirketlere yetkili organı tarafından en geç 31 Mart 2013 tarihine kadar denetçi ataması
01.07.2013 Esas sözleşme hükümlerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün
Esas sözleşmelerde yer alan farklı genel kurul toplantı ve karar nisaplarının kanun ile uyumlu hale getirilmesi için son gün
01.10.2013 İnternet Sitesi Açma yükümlülüğünün yerine getirilmesi
01.01.2014 6335 sayılı yasanın 39.maddesi gereği ticari belgelerde yer alması gerekli yükümlülüklerin yürürlüğe girmesi
14.02.2014 Mevcut sermayelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen asgari sermayelere yükseltilmesi için son gün

Bir cevap yazın