TTK ve VUK’A Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları

 

TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI (TURMOB ÖZEL SİRKÜLERİ)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümlerine göre 2015 yılında tutulacak defterler ve tasdik durumları.

TTK VE VUK’A GÖRE  TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI (TURMOB SİRKÜLERİ) (iNDİR)

15.12.2015

Bir cevap yazın