Sigorta Prim Ertelemesi ve Hesaplanması
2 Şubat 2017 17:40 tarihinde eklendi.
Sigorta Prim Ertelemesi ve Hesaplanması

İşverenlerin 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında müstahak oldukları asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının, günlük 20,70 TL sigorta primi tutarı ile çarpımı sonucunda hesaplanacak sigorta primi borçları sırasıyla 2017 Ekim, Kasım ayı sonu ile 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenecektir.

 

5510 sayılı Kanunun 4-a (SSK) sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstahak olanların, anılan madde uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak.

2016 yılı Aralık          2017 yılı Ekim ayı

2017 yılı Ocak            2017 yılı Kasım ayı

2017 yılı Şubat           2017 yılı Aralık ayı

içerisinde ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır.

 

İsteyen Ertelemeden Ödeyebilecek

İşverenler bankaya gittiklerinde öncelikle ertelenmemiş primlerini görecek ve ödeyecekler bu işlemin ardından ise erteleme kapsamındaki primlerini görebilecek ve istemeleri halinde erteleme kapsamındaki primlerini de ödeyebileceklerdir.

 

İlgili aya ait prim tutarlarının tamamını ödeyen ve daha sonra ertelenme talebinde bulunanlar başkaca prim borçları varsa o borçlarına mahsup edilecek, arta kalan tutarlar işverene iade edilecektir.
Ertelemeye İşsizlik Primi ve Damga Vergisi Dâhil Değildir

Prim erteleme kapsamına, ertelenecek olan tutarına sigorta primleri ile işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi borçları girmeyecektir. İşverenlerin yararlanmakta oldukları asgari ücret desteği ile teşvik uygulamalarından yararlanmaya devam edebilmeleri için, erteleme kapsamı dışında kalan söz konusu sigorta primleri ile işsizlik sigortası ve damga vergilerini ödemeleri gerekmektedir.

 

2016/12 aya ilişkin sigorta prim borçlarından öncelikle ertelenmiş olan (müfredat kartına 2017/9. Ay olarak Yansıtılmış) sigorta prim borcu düşülmektedir. Ertelenmiş olan sigorta primi düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarından 2016/4 sayılı Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanmış asgari ücret (günlük 3,33 x 30 = 99,90 TL.) desteği düşülmektedir. Yapılan bu işlemden sonra işverenlerin asgari ücret desteği alacağının olması halinde artan destek tutarı ise 2017/1 veya sonraki aylara ait borçlardan mahsup edilmek üzere işverenin emanet hesaplarında bekletilecektir
Prim Erteleme Nasıl Hesaplanacak [1]

Formül: Tahakkuk Fişi Gün Sayısı x 60 x %34,5= Ertelenen Prim Tutarı.

Ertelenmesi gereken prim tutarı ödenmesi gereken prim (İSP + DV hariç kısım) tutarını aşamaz.

Ödenmesi gereken prim tutarı (İSP+DV) hariç yukarıdaki formüle göre hesaplanan tutardan fazla ise ertelenen tutar (Gün Sayısı x 60 x %34,5) formülüne göre bulunan tutar kadardır olacaktır.


ÖRNEK-1

2016/12 ay ödenmesi gereken prim: 7.300,00

2012/12 ay ödenmesi gereken İSP: 744,70

2016/12 ay ödenmesi gereken DV : 25,30

Ertelenen prim: 2016/12 ay destek gün sayısı x 60 x %34,50= 340 x 60 x %34,50 = 7.038,00 TL. (bu tutar ödenecek primden az. O halde ertelenen tutar 7.038,00 TL olacaktır.)

Kazanılmış olan 2016/11 ay asgari ücret desteği: 330 x 3,33= 1.098,90 TL.
Buna göre;

İşveren, İSP+DV tutarı ödeyecek. Yani 744,70 + 25,30 = 770,00 TL. tutarı ödeyecek.

Ödenmesi, gereken 7.300,00 TL tutardan ertelenen 7.038,00 TL çıkarılarak 7.300,00 – 7.038,00 = 262,00 TL. 2016/12 prim borcuna mahsup edilip 1.098,90 – 262,00=836,90 TL. ise sonraki ay prim borcuna mahsup edilecek.

 

Ödenmesi gereken prim tutarı (İSP+DV hariç) 2016/12. Ay asgari ücret destek gün sayısı x 60 x %34,5 formülüne göre bulunan tutardan az ise ertelenen tutar = ödenmesi gereken prim/(60x%34,5) formülüyle bulunan rakamın küsuratı atılmış halinin 60 x %34,5 ile çarpımı sonucu bulunan tutarı kadar olacaktır.
Ödenmesi gereken primden ertelenmesi gereken prim çıkarılınca bulunan tutar 2016/11. Ay asgari ücret destek tutarından az ise aradaki fazla kalan asgari ücret destek tutarı bir sonraki dönem prim borcuna mahsup edilecektir.

Her işveren en az 2016/12. Ay İSP+DV ödemek zorundadır. Zira İSP+DV tutarı ertelemeye tabi değildir.

2012/12 ay asgari ücret destek ödemesine hak kazanamayan (günlük 85 TL kuralı vb) işverenin prim borcu ertelemeye tabi değildir.


ÖRNEK-2

2016/12 ay ödenmesi gereken prim: 1.075,88

2012/12 ay ödenmesi gereken İSP: 109,41

2016/12 ay ödenmesi gereken DV : 25,30

Ertelenen prim: 2016/12 ay destek gün sayısı x 60 x %34,50:60 x 60 x %34,50 = 1.242,00 TL. (bu tutar ödenecek primden fazla. O halde ertelenen tutar; 1.075,87/(60x%34,5)=51,97 den 51 gün ve 51 x 60 x %34,5 = 1.055,70 TL olacaktır.

Kazanılmış olan 2016/11 ay asgari ücret desteği: 30 x 3,33= 99,80 TL.

Buna göre;

İşveren, İSP+DV tutarı ödeyecek. Yani 109,41 + 25,30 = 134,71 TL. ödeyecek.

Ödenmesi, gereken 1.075,87 TL tutardan ertelenen 1.055,70 TL çıkarılarak 20,17 TL. 2016/12 prim borcuna 99,80 – 20,17=79,73 TL. ise sonraki ay prim borcuna mahsup edilecek.

[1] Murat Özdamar İstanbul SGK İl Müdür Yrd.]

 

Mehmet Fatih GELERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
02.02.2017


Etiketler : indirim haberi,indirim haberleri, , , ,
Yazar
Selahattin Şahin
Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Mevzuat Arama Motoru
Sosyal Medya da Benim Grubum !!!
SMMM Selahattin Şahin Sitesinde yayınlanan Eserler ve Programlar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu\\\\\\\\\\'na tabidir.Eser ve Programların kamusal ve anonim olanları dışındakiler sahiplerinin izniyle yayınlanmaktadır. izin alınmak, FSEK\\\\\\\\\\'na uymak ve eser sahibiyle sitenin adı verilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır. SMMM Selahattin Şahin Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı
yukarıya Çık
Sorgu Sayısı: 87 Yüklenme Süresi: 0,6740,674