Satışların Maliyeti Tablosu Uygulamaları
8 Kasım 2016 14:37 tarihinde eklendi.
Satışların Maliyeti Tablosu Uygulamaları

Satışların Maliyeti Tablosu Uygulamaları, işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir. Satışların Maliyeti Tablosu, gelir tablosunun ekini oluşturur ve gelir tablosunu tamamlar.

 

 

 

Örnek Uygulama 1 : Aşağıdaki Bilgileri Kullanarak Kafkasya Limited Şirketinin Satışların Maliyeti Tablosunu Düzenleyiniz.

 

 

 

 DÖNEM ÜRETİM MALİYETLERİ  
 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 100.000
 Direkt İşçilik Giderleri 60.000
Genel Üretim Giderleri 80.000
DÖNEM BAŞI STOKLAR  
Yarı Mamuller 10.000
Mamuller 25.000
DÖNEM SONU STOKLAR  
Yarı Mamuller 15.000
Mamuller 10.000

 

 

Cevap 1 :

 

 

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
ÜRETİM MALİYETİ  
A- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri       100.000
B- Direkt İşçilik Giderleri 60.000
C- Genel Üretim Giderleri 80.000
D- Yarı Mamul Kullanımı ( – )  ( 5.000 )
        Dönem Başı Stok ( + ) 10.000
        Dönem Sonu Stok ( – ) ( 15.000 )
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ        235.000
E- Mamul Stoklarında Değişim 15.000
        Dönem Başı Stok ( + ) 25.000
        Dönem Sonu Stok ( – ) ( 10.000 )
        İç Tüketim ( – )
1- SATILAN MAMUL MALİYETİ        250.000
TİCARİ FAALİYET  
       Dönem Başı Ticari Mal Stoku ( + )  
       Dönem İçi Mal Alışları ( + )  
       Dönem Sonu Ticari Mallar ( – )  
2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ  
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ  
SATIŞLARIN MALİYETİ ( 1 + 2 + 3 ) 250.000

 

 

Örnek Uygulama 2 : Kafkasya Limited Şirketi Maliyetlerle İlgili Bilgileri Aşağıda Verilmiştir.

 

 

STOKLAR 01.01.2020 31.12.2020
İlk Madde ve Malzeme 20.000 5.000
Yarı Mamul          4.000 1.000
Mamul 30.000 9.000

 

Dönem İçinde 15.000 TL İlk Madde ve Malzeme Satın Alınmıştır.

 

Direkt İşçilik Giderleri 35.000 TL

 

Genel Üretim Giderleri 12.000 TL

 

Verilen Bilgilerden Yararlanarak Kafkasya Limited Şirketinin Üretim Maliyeti Tablosunu Satılan Malın Maliyetini Bulunuz.

 

 

Cevap 2 :

 

İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİNİN BULUNMASI

 

Kullanılabilir İlk madde ve Malzeme = ( Dönem Başı Stok + Dönem İçi Alışlar ) = 20.000 + 15.000 = 35.000 TL

 

Kullanılan İlk Madde ve Malzeme = ( Kullanılabilir İlk Madde ve Malzeme – Dönem Sonu İlk Madde ve Malzeme ) = 35.000 TL – 5.000 TL = 30.000 TL

 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri = 30.000 TL

 

 

 

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
ÜRETİM MALİYETİ  
A- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri  30.000
B- Direkt İşçilik Giderleri 35.000
C- Genel Üretim Giderleri 12.000
D- Yarı Mamul Kullanımı ( – )  3.000
        Dönem Başı Stok ( + ) 4.000
        Dönem Sonu Stok ( – ) ( 1.000 )
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ         80.000
E- Mamul Stoklarında Değişim 21.000
        Dönem Başı Stok ( + ) 30.000
        Dönem Sonu Stok ( – )  ( 1.000 )
        İç Tüketim ( – )
1- SATILAN MAMUL MALİYETİ       101.000
TİCARİ FAALİYET  
       Dönem Başı Ticari Mal Stoku ( + )  
       Dönem İçi Mal Alışları ( + )  
       Dönem Sonu Ticari Mallar ( – )  
2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ  
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ  
SATIŞLARIN MALİYETİ ( 1 + 2 + 3 ) 101.000

 

 

Örnek Uygulama 3 : Kafkasya Limited Şirketi bir yıllık üretim dönemine ait bazı veriler aşağıdaki gibidir.

 

 

STOKLAR 01.01.2020 31.12.2020
İlk Madde ve Malzeme 48.500 64.800
Yarı Mamul          39.400 52.750
Mamul 79.500          101.800

 

 

Dönem İçinde 25.800 TL’lık İlk Madde ve Malzeme satın alınmıştır.

 

Dönem İçinde 15.800 TL’lık Direkt İşçilik Gideri Ödenmiştir.

 

Dönem İçinde 12.640 TL’lık Genel Üretim Gideri Ödenmiştir.

 

İşletmenin Satışların Maliyeti Tablosunu Düzenleyiniz.

 

Cevap 3 :

 

Dönem Başı Stok  + Dönem İçi Alışlar  – Dönem Sonu Stok = 48.500 TL + 25.800 TL – 64.800 TL = 9.500 TL

 

 

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
ÜRETİM MALİYETİ  
A- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri  9.500
B- Direkt İşçilik Giderleri 15.800
C- Genel Üretim Giderleri 12.640
D- Yarı Mamul Kullanımı ( – )       ( 13.350 )
        Dönem Başı Stok ( + )          39.400
        Dönem Sonu Stok ( – )        ( 52.750 )
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ          24.590
E- Mamul Stoklarında Değişim        ( 22.300 )
        Dönem Başı Stok ( + ) 79.500
        Dönem Sonu Stok ( – )      ( 101.800 )
        İç Tüketim ( – )
1- SATILAN MAMUL MALİYETİ           2.290
TİCARİ FAALİYET  
       Dönem Başı Ticari Mal Stoku ( + )  
       Dönem İçi Mal Alışları ( + )  
       Dönem Sonu Ticari Mallar ( – )  
2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ  
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ  
SATIŞLARIN MALİYETİ ( 1 + 2 + 3 ) 2.290

 

 

 

Örnek Uygulama 4 : Kafkasya Limited Şirketinin Kasım 2… Ayına ait bazı veriler aşağıdaki gibidir. İşletmenin satışların maliyeti tablosunu düzenleyiniz ve faaliyet karını hesaplayınız.

 

 

 

 

Genel Üretim Giderleri 500.000
Dönem Başı Yarı Mamul Maliyeti 100.000
Çalışmayan Kısım Giderleri   10.000
Direkt İşçilik Giderleri 900.000
Dönem Sonu Mamul Maliyeti 100.000
Genel Yönetim Giderleri 120.000
Dönem Sonu Yarı Mamul Stok 150.000
Dönem Başı Mamul Maliyeti 300.000
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 800.000
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri   80.000
Yurt İçi Satışlar         4.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletmenin satışların maliyeti tablosunu düzenleyiniz ve faaliyet karını hesaplayınız.

 

 

 

Cevap 4 :

 

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

ÜRETİM MALİYETİ     2.200.000
A- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri        800.000
B- Direkt İşçilik Giderleri 900.000
C- Genel Üretim Giderleri 500.000
D- Yarı Mamul Kullanımı ( – )  ( 50.000 )
        Dönem Başı Stok ( + ) 100.000
        Dönem Sonu Stok ( – ) ( 150.000 )
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ     2.150.000
E- Mamul Stoklarında Değişim 200.000
        Dönem Başı Stok ( + ) 300.000
        Dönem Sonu Stok ( – ) ( 100.000 )
        İç Tüketim ( – )  
1- SATILAN MAMUL MALİYETİ      2.350.000
TİCARİ FAALİYET  
       Dönem Başı Ticari Mal Stoku ( + )  
       Dönem İçi Mal Alışları ( + )  
       Dönem Sonu Ticari Mallar ( – )  
2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ  
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ  
SATIŞLARIN MALİYETİ ( 1 + 2 + 3 ) 2.350.000

 

 

GELİR TABLOSU
Brüt Satışlar 4.000.000
Satışlardan İndirimler ( – )
Net Satışlar   4.000.000
Satışların Maliyeti ( – )   ( 2.350.000 )
Brüt Satış Karı 1.650.000
Faaliyet Giderleri ( – )    ( 200.000 )
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri     ( 80.000 )
Genel Yönetim Giderleri   ( 120.000 )
Faaliyet Karı 1.450.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Uygulama 5 : Kafkasya Limited Şirketinin Hesapları Üzerinde Yürütülen Çalışmalarda Bazı Hesaplara İlişkin Bilgiler Şöyledir.

 

 

 

HESAPLAR ÖNCEKİ DÖNEM        CARİ          DÖNEM
150 İlk Madde ve Malzeme 1.000 3.000
151 Yarı Mamul Üretim   2.000 1.500
152 Mamuller 4.000 5.000
710 Direkt İlk Madde ve Malzeme 2.000 3.000
720 Direk İşçilik Giderleri 3.000 4.000
730 Genel Üretim Giderleri 1.500 2.000
740 Hizmet Üretim Maliyeti    500   750
760 Pazarlama Satış ve Dağıtım    300   400
770 Genel Yönetim Giderleri    500   700

 

Bu bilgilerden Yararlanarak İşletmenin Cari döneme İlişkin Satışların Maliyeti Tablosunu Düzenleyiniz.

 

 

Cevap 5 :

 

 

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

ÜRETİM MALİYETİ         9.000
A- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri         3.000
B- Direkt İşçilik Giderleri 4.000
C- Genel Üretim Giderleri 2.000
D- Yarı Mamul Kullanımı ( – )   500
        Dönem Başı Stok ( + ) 2.000
        Dönem Sonu Stok ( – ) ( 1.500 )
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ          9.500
E- Mamul Stoklarında Değişim ( 1.000 )
        Dönem Başı Stok ( + ) 4.000
        Dönem Sonu Stok ( – ) ( 5.000 )
        İç Tüketim ( – )  
1- SATILAN MAMUL MALİYETİ          8.500
TİCARİ FAALİYET  
       Dönem Başı Ticari Mal Stoku ( + )  
       Dönem İçi Mal Alışları ( + )  
       Dönem Sonu Ticari Mallar ( – )  
2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ  
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ            750
SATIŞLARIN MALİYETİ ( 1 + 2 + 3 ) 9.250

 

Kaynak : http://www.muhasebesitesi.com/satislarin-maliyeti-tablosu-uygulamalari.html


Etiketler : indirim haberi,indirim haberleri, , , ,
Yazar
Selahattin Şahin
Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Mevzuat Arama Motoru
Sosyal Medya da Benim Grubum !!!
SMMM Selahattin Şahin Sitesinde yayınlanan Eserler ve Programlar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu\\\\\\\\\\'na tabidir.Eser ve Programların kamusal ve anonim olanları dışındakiler sahiplerinin izniyle yayınlanmaktadır. izin alınmak, FSEK\\\\\\\\\\'na uymak ve eser sahibiyle sitenin adı verilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır. SMMM Selahattin Şahin Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı
yukarıya Çık
Sorgu Sayısı: 87 Yüklenme Süresi: 1,3861,386