Ortakların Alacağı ve Ayni Sermaye Konusu

Ortakların Alacağı ve Ayni Sermaye Konusu

 Tarih: 08.10.2013

Uzunca bir müddettir, ortakların şirketten alacağının tesbiti konusundaki SMMM ve YMM. lerin yetkisi askıya alınmış ve bu alacak tesbitinin fiilen mahkemelerce bilirkişi vasıtasıyla yaptırılması gündemde idi. Tabii , mahkemelerin iş yükü de göz önüne alındığında böyle bir tesbit, aylarca sürebiliyordu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, ticaretin duran değil, devamlı hareket halinde olduğunu göz önüne alarak, eskiden olduğu gibi Şirket ortaklarından olan alacakların tesbiti ve sermaye olarak konulabilmesi

için SMMM veya YMM raporu veya bağımsız denetçi raporu ibrazının yeterli olacağını hüküm altına alan 27.09.2013 tarih ve 4979 sayılı düzenlemeyi Ticaret Sicil Müdürlüklerine göndermiştir.

Sonuç olarak, ortakların şirketten alacakları artık SMMM-YMM-Bağımsız denetçi raporları ile tesbit edilebilecek ve bu raporlar Ticaret Sicillerince de kabul edilecektir. Ancak şirket birleşmeleri veya başka bir şirkete sermaye koyma halinde bu alacaklar Asliye Ticaret Mahkemesi bilirkişilerince hazırlanacak raporla tesbit edilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz 4979 sayılı düzenlemede alacağın varlığının tesbiti ve ayni sermaye konması durumundan bahsedilmektedir.

Ayni sermaye nedir?

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 342 inci maddesinde 128 inci madde hükümleri saklı kalmak şartı ile ayni sermaye konulabilecek mal varlığı unsurlarını:

a.Üzerlerinde sınırlı bir ayni hak, haciz ve tedbir bulunmayan,
b.Nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen,
c.Fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dahil,
d.Mal varlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir.
e.Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz . şeklinde düzenlemiştir.

343 üncü maddede ise konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara, mahkemece tayin edilecek bilirkişiler tarafından değer biçileceği hüküm altına alınmıştır.

Görüldüğü gibi ayni sermaye olarak sayılan unsurlar arasında ortakların nakit alacağı sayılmamıştır veya bir çok kişi gibi ben de bu şekilde anlıyorum.

Kanunun tarifini ele alarak , göz önüne aldığımızda ortakların alacağının ayni sermaye unsurları arasında sayılmadığı çok açıktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 4979 sayılı yazısında ortakların alacağının ayni sermaye olarak konulmasından bahsedilmektedir ki buraya kadar yaptığımız açıklamalar ve kanunun açık hükümleri gereği , ortakların alacağı ile ayni sermaye arasında hiçbir ilişki bulunmamaktadır.

Bakanlık, bir aksaklığı düzeltmek isterken, farkında olmadan yeni bir ihtilaf konusu yaratmış gibi görünmektedir. Bu, düzenleme bana dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı tekerlemesini (sak üstünde damdağan, kaz beline vurmayı) şeklinde düşündürdü.

Her ne ise, Bakanlık bir sorunu çözmüştür.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 

Bir cevap yazın