NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAPLAR

Nazım Hesaplar: İşletmenin sahibi olmadığı ancak izlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği hesaplardır. İşletmenin varlık ve kaynaklarında değişime neden olmayan işlemler nazım hesaplarda izlenir. Ancak bu işlemler gelecekte işletme değerlerinde bir değişime neden olabilir.  Nazım hesap kullanacak işletmeler ihtiyaçlarına ve işletme yapısına uygun olarak nazım hesap grubu oluştururlar. Nazım hesaplar ile ilgili olarak önerilen hesap grupları ve hesap isimleri aşağıdaki gibidir:

9. NAZIM HESAPLAR

90. Teminat Hesapla

 900. Teminat Mektuplarından Alacaklar Hesabı

901. Teminat Mektuplarından Borçlar Hesabı

91. Cirolar, Kefaletler ve Garantiler      

              92. Teminat ve Emanet Verilen Kıymetler

             920. Kıymetlerimizi Teminat Alanlar Hesabı

921. Teminattaki Kıymetlerimiz Hesabı

922. Kıymetlerimizi Emanet Alanlar Hesabı

923. Emanetteki Kıymetlerimiz Hesabı

93. Teminat ve Emanet Alınan Kıymetler

       930. Teminat Alınan Kıymetler Hesabı

931. Teminata Kıymet Verenler Hesabı

932. Emanet Alınan Kıymetlerimiz Hesabı

933. Emanet Kıymet Verenler Hesabı

94. Yatırım İndirimi ve Finansman Fonu

95. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Vergiye Tabi Olmayan Karlar

              950. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hesabı

951. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Alacaklı Hesabı

952. Vergiye Tabi Olmayan Gelirler Hesabı

953. Vergiye Tabi Olmayan Gelirler Alacaklı Hesabı

96. Menkul Kıymetler Cüzdanları

97. Çıkarılmış Menkul Kıymetler Hesabı

98. Yabancı Paralı İşlemler                

99. Diğer Sayısal Bilgiler

Nazım Hesapların İşleyişi: Nazım hesaplar ile kayıt yapılırken bir nazım hesap borçlandırılırken mutlaka diğer nazım hesap alacaklandırılır. Nazım hesaplar başka bir varlık veya kaynak hesabı ile kesinlikle kullanılmaz.

Örnek: İşletme 10.01.2009 tarihinde bir ihale açmış ve ihaleyi kazanan A işletmesinden 10.000 TL tutarında banka teminat mektubu almıştır. Bir ay sonra A işletmesi ihale konusu işi tamamlamış ve banka teminat mektubu işletmeye iade etmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………10.01.2009……………………………….

900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR                     900.01 Teminat Mektupları

901 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 901.01 Teminat Mektubu Verenler

Teminat mektubunun alınması

10.000

 

10.000

 

2

………………………………10.02.2009………………………………..

901 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 901.01 Teminat Mektubu Verenler

900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 900.01 Teminat Mektupları

Teminat mektubunun iade edilmesi

                                                                        10.000

 

10.000

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın