KİM NE ZAMAN E-DEFTER Ve E-FATURA’YA GEÇİYOR?
7 Kasım 2016 16:48 tarihinde eklendi.
KİM NE ZAMAN E-DEFTER Ve E-FATURA’YA GEÇİYOR?

HANGİ MÜKELLEFLER 1 OCAK 2017’DE E-DEFTERE GEÇMEK ZORUNDA?

E-FATURA VE E-DEFTER KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN KAPSAMI 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 20.06.2015 tarih, 29392 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan V.U.K. 454 sıra numaralı genel tebliği ile aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

A)  Elektronik Defter Ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:

a)   2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL. ve üzeri olan mükellefler.

b)   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ ndan lisans alan mükellefler.

c)   Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. 

d)   (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 01/01/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

Konuyu özetleyecek olursak;

2014 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL. ve üzeri olan mükellefler 01/01/2016,

2015 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL. ve üzeri olan mükellefler 01/01/2017,

2016 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL. ve üzeri olan mükellefler 01/01/2018,

Tarihlerinde e-fatura ve e-defter uygulaması kapsamına geçmiş olacaklardır. 

B)  İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulaması:

E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi    Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’ de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 01/01/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.


Etiketler : indirim haberi,indirim haberleri, , , , ,
Yazar
Selahattin Şahin
Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Mevzuat Arama Motoru
Sosyal Medya da Benim Grubum !!!
SMMM Selahattin Şahin Sitesinde yayınlanan Eserler ve Programlar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu\\\\\\\\\\'na tabidir.Eser ve Programların kamusal ve anonim olanları dışındakiler sahiplerinin izniyle yayınlanmaktadır. izin alınmak, FSEK\\\\\\\\\\'na uymak ve eser sahibiyle sitenin adı verilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır. SMMM Selahattin Şahin Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı
yukarıya Çık
Sorgu Sayısı: 87 Yüklenme Süresi: 0,6660,666