KDV Beyanlarında BELGE SAYISI yazılmasının iptali için girişimler

KDV beyannamesinde BELGE SAYISI ve BELGE TÜRÜ yazılmasının iptal edilmesi için önemli girişimler ve gelişmeler 

Bilindiği üzere Gelir İdaresince, KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları kulakçığına belge bilgileri eklenmiş, Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin ve meslek mensuplarının güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) ‘Gerekli Programlar’ bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları istenmişti

Bu istemlerin iptaline ilişkin SMMM Odalarından önemli girişimler olmaya başladı

İşte ayrıntılar

Değerli Meslektaşlar,

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun Mesleğin Konusu başlıklı 2. Maddesinde, işletmelerin “Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri” düzenlemek ve mükellefler adına Gelir İdaresi Başkanlığı’na vermek mesleğimizin devlet idaresine karşı olan sorumluluğudur.

Doğrudan vergi matrahının tespit edilmesine yaramayan hiçbir belge ve bilgi isteği, mesleki görev ve sorumluluk alanımıza girmemektedir. Asli görevimiz dışında cezai tehdit zoruyla bilgi ve belge istenmesi, çağdaş bir hukuk devletinin yönetim anlayışına uygun bir durum değildir.

Zora dayalı olarak her hangi bir maddi karşılığı ödenmeden yaptırılmış olan bu işler, Anayasa’nın 18. maddesindeki; “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükmüne açıkça aykırıdır.

Bugüne kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, TÜİK’e karşı angarya niteliğinde yaptırılan işlere ne yazık ki, KDV Beyannamelerine eklenen fatura ve benzeri belge sayılarının bildirilmesi isteği de ilave edilmiştir.

Kime ne tür bir yarar sağlayacağı bilinmeyen bu talebin, meslektaşlarımıza çok büyük bir külfet getireceği açıktır.

İşlerimizin çok büyük bir bölümünü oluşturan mevcut angaryaların kaldırılması beklenirken, bunlara yenilerinin eklenmesi, kabul edilebilir bir durum değildir.

ASMMMO yönetimi olarak, bu konudaki sıkıntımızı, üzerimize yüklenen bu angaryaya karşı etkin bir duruş sergilenmesi hususunu TÜRMOB genel başkanı Sayın Nail Sanlı’yı ziyaret ederek kendilerine ilettik. Önümüzdeki hafta Salı günü Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan Ertürk, Çarşamba günü Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın H. Abdullah Kaya’ya yapacağımız ziyaretlerde, bu konu dile getirilip, bu bilgilerin istenmesinden vazgeçilmesi talep edilecektir.

Bu görüşmelerimiz sonucunda fatura sayılarını isteme yükünden kurtulacağımızı umuyoruz. Yapacağımız görüşmelerin sonucu sizlerle paylaşılacak olup, öneri ve görüşleriniz alacağımız tavır konusunda bizlere yol gösterici olacaktır.

Saygılarımızla.

ANKARA SMMM ODASI BAŞKANLIĞI

Ali ŞAHİN
Oda Başkanı

KAYSERİ SMMM ODASI duyurusu;

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Olarak Meslek Mensuplarımıza Yüklenen Angaryaları İstemiyoruz.

Bir cevap yazın