İşletmelere Devlet Yardımı

Askerlik Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 14.01.2016 tarihli ve 6661 sayılı Kanun ile Linyit ve Taşkömürü İşletmeleri’ne destek geldi.

Kanun 27.01.2016  tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6661 sayılı Kanunun 6. maddesine göre  destek linyit ve taşkömürü çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerine getirildi. Linyit ve taşkömürü çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerinin karşılanabileceği maliyetler şöyle sıralanıyor:
Asgari ücretin iki tutarında
– Zorunlu nedenlerle fazla çalışma ve olağanüstü hallerde yapılan fazla çalışma ücretleri,
– Zorunlu nedenlerle haftalık  37.5 saati aşan fazla çalışmaların ücretleri,
– 4 günlük yıllık izin ücretleri,
– Yeraltı linyit ve taşkömürü işletmelerinde işçilere ödenen asgari ücretin iki katı tutarındaki ücret.
Yukarıda belirtilen konulara yönelik maliyetler karşılanabilecek. Bu maliyetlerin ne oranda karşılanabileceği Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilecek.
Bakanlar Kurulunca Belirlenecek
Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin desteğin usul ve esaslar ile bu usul ve esasların uygulanma süresi Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının  teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek. Henüz Bakanlar Kurulu Kararı çıkmadı.
Ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 85 TL günlük kazanç iki kat olarak alınacak. 2015 yılının aynı ayına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

Kaynak: http://www.gunes.com/yazarlar/arif–temir/yeralti-linyit-ve-taskomuru-isletmelerine-devlet-yardimi-660452

 

Bir cevap yazın