İNTERAKTİF VERGİ DANIŞMANI

Sorulara vermiş olduğunuz cevapları görmek için tıklayınız.

 

Cevap Listesi

Soru Verilen Cevap
Vergi ile ilgili yükümlülüklerinizi öğrenmek için size uygun olan durumu seçiniz: Mükellef olmayı planlıyorum
Elde ettiğiniz / elde edeceğiniz kazanç türünü / türlerini seçiniz:

Kurum kazancı ve Gelir Vergisi kapsamındaki diğer kazanç türlerine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden Gelir Vergisi – Ticari Kazanç seçilebilmektedir.

  • Ticari Kazanç (Gelir Vergisi)
Faaliyetiniz Esnaf Muaflığı kapsamında mı? Hayır
Basit usulde mükellefiyetin şartlarını taşıyor musunuz? Hayır
Kullandığınız / Kullanacağınız defter türünü seçiniz: Bilanço esasına göre ticari kazanç defteri
İşe başlama tarihinizi giriniz: 31/01/2017
İşletmenizde Ödeme Kaydedici Cihaz (yazarkasa) kullanacak mısınız?
Ödeme Kaydedici Cihaz (yazarkasa) kullanma zorunluluğu olmayan faaliyetler için Detaylı Açıklamaya bakınız.
Hayır
Vergi kesintisine (Tevkifat-Stopaj) tabi bir işleminiz var mı / olacak mı? Evet
İşletmenizde çalıştıracağınız işçi sayısını seçiniz: 1-10 arası sayıda işçi çalıştıracağım
Gelir vergisi kesintilerini (Tevkifat/Stopaj) Vergi Dairenize bildirimde bulunarak aylık yerine 3 aylık dönemler halinde beyan edebilirsiniz. Tercih ettiğiniz beyan dönemini seçiniz: Aylık
Katma Değer Vergisi mükellefiyetinin değerlendirilmesi için aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanı seçiniz: Hiçbiri
Özel Tüketim Vergisi mükellefi olup olmayacağınızı tespit etmek için listeleri inceleyerek durumunuza uygun olanı seçiniz:
  • Hiçbiri
İsteğe bağlı sürekli Damga Vergisi mükellefi olacak mısınız? Evet
İşletmenizde kayıtlı bazı araçlardan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınır. İşletmenize kayıtlı bir aracınız olacak mı? Evet

Yükümlülük Takvimi

Yükümlülük
İlk Tarih
Son Tarih
OCAK 2017
2017 Dönemi Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/01/2017
31/01/2017
Vergi Dairesinin Tespiti
20/06/2016
31/01/2017
Defter Tasdiki
20/06/2016
31/01/2017
ŞUBAT 2017
İşe Başlama Bildirimi
31/01/2017
10/02/2017
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Sözleşme İmzalanması
31/01/2017
10/02/2017
E-tebligat Başvurusu
31/01/2017
10/02/2017
Ocak 2017 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/02/2017
23/02/2017
Ocak 2017 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/02/2017
23/02/2017
Ocak 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/02/2017
24/02/2017
Ocak 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
27/02/2017
Ocak 2017 Dönemi Muhtasar Ödemesi
27/02/2017
Ocak 2017 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
27/02/2017
Ocak 2017 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/02/2017
28/02/2017
Vergi Levhasının Alınması
31/01/2017
28/02/2017
MART 2017
Şubat 2017 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/03/2017
23/03/2017
Şubat 2017 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/03/2017
23/03/2017
Şubat 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/03/2017
24/03/2017
Şubat 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
27/03/2017
Şubat 2017 Dönemi Muhtasar Ödemesi
27/03/2017
Şubat 2017 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
27/03/2017
Şubat 2017 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/03/2017
31/03/2017
NİSAN 2017
Mart 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/04/2017
24/04/2017
Mart 2017 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/04/2017
24/04/2017
Mart 2017 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/04/2017
24/04/2017
Mart 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
26/04/2017
Mart 2017 Dönemi Muhtasar Ödemesi
26/04/2017
Mart 2017 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
26/04/2017
MAYIS 2017
Mart 2017 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/04/2017
02/05/2017
2017 / 1 Dönemi Gelir Geçici Vergi Beyanı
01/05/2017
15/05/2017
2017 / 1 Dönemi Gelir Geçici Vergi Ödemesi
17/05/2017
Nisan 2017 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/05/2017
23/05/2017
Nisan 2017 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/05/2017
23/05/2017
Nisan 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/05/2017
24/05/2017
Nisan 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
26/05/2017
Nisan 2017 Dönemi Muhtasar Ödemesi
26/05/2017
Nisan 2017 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
26/05/2017
Nisan 2017 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/05/2017
31/05/2017
HAZİRAN 2017
Mayıs 2017 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/06/2017
23/06/2017
Mayıs 2017 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/06/2017
23/06/2017
Mayıs 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/06/2017
28/06/2017
Mayıs 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
28/06/2017
Mayıs 2017 Dönemi Muhtasar Ödemesi
28/06/2017
Mayıs 2017 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
28/06/2017
Mayıs 2017 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/06/2017
30/06/2017
TEMMUZ 2017
Haziran 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/07/2017
24/07/2017
Haziran 2017 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/07/2017
24/07/2017
Haziran 2017 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/07/2017
24/07/2017
Haziran 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
26/07/2017
Haziran 2017 Dönemi Muhtasar Ödemesi
26/07/2017
Haziran 2017 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
26/07/2017
Haziran 2017 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/07/2017
31/07/2017
2017 Dönemi Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/01/2017
31/07/2017
AĞUSTOS 2017
2017 / 2 Dönemi Gelir Geçici Vergi Beyanı
01/08/2017
14/08/2017
2017 / 2 Dönemi Gelir Geçici Vergi Ödemesi
17/08/2017
Temmuz 2017 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/08/2017
23/08/2017
Temmuz 2017 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/08/2017
23/08/2017
Temmuz 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/08/2017
24/08/2017
Temmuz 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
28/08/2017
Temmuz 2017 Dönemi Muhtasar Ödemesi
28/08/2017
Temmuz 2017 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
28/08/2017
Temmuz 2017 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/08/2017
31/08/2017
EYLÜL 2017
Ağustos 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/09/2017
25/09/2017
Ağustos 2017 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/09/2017
25/09/2017
Ağustos 2017 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/09/2017
25/09/2017
Ağustos 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
26/09/2017
Ağustos 2017 Dönemi Muhtasar Ödemesi
26/09/2017
Ağustos 2017 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
26/09/2017
EKİM 2017
Ağustos 2017 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/09/2017
02/10/2017
Eylül 2017 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/10/2017
23/10/2017
Eylül 2017 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/10/2017
23/10/2017
Eylül 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/10/2017
24/10/2017
Eylül 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
26/10/2017
Eylül 2017 Dönemi Muhtasar Ödemesi
26/10/2017
Eylül 2017 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
26/10/2017
Eylül 2017 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/10/2017
31/10/2017
KASIM 2017
2017 / 3 Dönemi Gelir Geçici Vergi Beyanı
01/11/2017
14/11/2017
2017 / 3 Dönemi Gelir Geçici Vergi Ödemesi
17/11/2017
Ekim 2017 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/11/2017
23/11/2017
Ekim 2017 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/11/2017
23/11/2017
Ekim 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/11/2017
24/11/2017
Ekim 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
27/11/2017
Ekim 2017 Dönemi Muhtasar Ödemesi
27/11/2017
Ekim 2017 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
27/11/2017
Ekim 2017 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/11/2017
30/11/2017
ARALIK 2017
Kasım 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/12/2017
25/12/2017
Kasım 2017 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/12/2017
25/12/2017
Kasım 2017 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/12/2017
25/12/2017
Kasım 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
26/12/2017
Kasım 2017 Dönemi Muhtasar Ödemesi
26/12/2017
Kasım 2017 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
26/12/2017
OCAK 2018
Kasım 2017 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/12/2017
01/01/2018
Aralık 2017 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/01/2018
23/01/2018
Aralık 2017 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/01/2018
23/01/2018
Aralık 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/01/2018
24/01/2018
Aralık 2017 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
26/01/2018
Aralık 2017 Dönemi Muhtasar Ödemesi
26/01/2018
Aralık 2017 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
26/01/2018
Aralık 2017 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/01/2018
31/01/2018
2018 Dönemi Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/01/2018
31/01/2018
ŞUBAT 2018
2017 / 4 Dönemi Gelir Geçici Vergi Beyanı
01/02/2018
14/02/2018
2017 / 4 Dönemi Gelir Geçici Vergi Ödemesi
19/02/2018
Ocak 2018 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/02/2018
23/02/2018
Ocak 2018 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/02/2018
23/02/2018
Ocak 2018 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/02/2018
26/02/2018
Ocak 2018 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
26/02/2018
Ocak 2018 Dönemi Muhtasar Ödemesi
26/02/2018
Ocak 2018 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
26/02/2018
Ocak 2018 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/02/2018
28/02/2018
MART 2018
Şubat 2018 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/03/2018
23/03/2018
Şubat 2018 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/03/2018
23/03/2018
Şubat 2018 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/03/2018
26/03/2018
Şubat 2018 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
26/03/2018
Şubat 2018 Dönemi Muhtasar Ödemesi
26/03/2018
2017 Dönemi Gelir Vergisi Beyanı
01/03/2018
26/03/2018
Şubat 2018 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
26/03/2018
NİSAN 2018
2017 Dönemi Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
02/04/2018
2017 Dönemi Kesin Mizan Bildirimi
01/03/2018
02/04/2018
Şubat 2018 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/03/2018
02/04/2018
Mart 2018 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/04/2018
23/04/2018
Mart 2018 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/04/2018
23/04/2018
Mart 2018 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/04/2018
24/04/2018
Mart 2018 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
26/04/2018
Mart 2018 Dönemi Muhtasar Ödemesi
26/04/2018
Mart 2018 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
26/04/2018
Mart 2018 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/04/2018
30/04/2018
MAYIS 2018
2018 / 1 Dönemi Gelir Geçici Vergi Beyanı
01/05/2018
14/05/2018
2018 / 1 Dönemi Gelir Geçici Vergi Ödemesi
17/05/2018
Nisan 2018 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/05/2018
23/05/2018
Nisan 2018 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/05/2018
23/05/2018
Nisan 2018 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/05/2018
24/05/2018
Nisan 2018 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
28/05/2018
Nisan 2018 Dönemi Muhtasar Ödemesi
28/05/2018
Nisan 2018 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
28/05/2018
Nisan 2018 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/05/2018
31/05/2018
Vergi Levhasının Alınması
01/04/2018
31/05/2018
HAZİRAN 2018
Mayıs 2018 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/06/2018
25/06/2018
Mayıs 2018 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/06/2018
25/06/2018
Mayıs 2018 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/06/2018
25/06/2018
Mayıs 2018 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
26/06/2018
Mayıs 2018 Dönemi Muhtasar Ödemesi
26/06/2018
Mayıs 2018 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
26/06/2018
TEMMUZ 2018
Mayıs 2018 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/06/2018
02/07/2018
Haziran 2018 Dönemi Muhtasar Beyanı
01/07/2018
23/07/2018
Haziran 2018 Dönemi Damga Vergisi Beyanı
01/07/2018
23/07/2018
Haziran 2018 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyanı
01/07/2018
24/07/2018
Haziran 2018 Dönemi Katma Değer Vergisi Ödemesi
26/07/2018
Haziran 2018 Dönemi Muhtasar Ödemesi
26/07/2018
Haziran 2018 Dönemi Damga Vergisi Ödemesi
26/07/2018
2017 Dönemi Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
31/07/2018
Haziran 2018 Dönemi BA-BS Bildirimi
01/07/2018
31/07/2018
2018 Dönemi Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/01/2018
31/07/2018
Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilmesi (Tevsik)
Bilgi Verme
Belgelerin Temini ve Kullanımı
Defter Kaydı
Muhafaza ve İbraz
Değişiklik Bildirimi

Ayrıntılı bilgi için 444 0 189 – Vergi İletişim Merkezini hafta içi 09.00-19.00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

Gelir Vergisi oranlarını öğrenmek için Gelir Vergisi Kanunu 103. maddeye bakabilirsiniz.
Önerileriniz için tıklayınız.
Bu programda temel olarak süreklilik arz eden yükümlülüklere yer verilmiştir. İşleme dayalı, tarihi değişken veya sürekli yapılması gereken yükümlülüklerin bazılarına Genel Yükümlülük başlığı altında değinilmiş olup bazı yükümlülüklere ise yer verilmemiştir.

Bu programda değinilmeyen konular için tıklayınız.

İNTERAKTİF VERGİ DANIŞMANI” te bir düşünce

Bir cevap yazın