Hangi kuruma kaç memur atanacak? 10 bin 144 memurun yeri belli oldu!

Hangi kuruma kaç memur atanacak? 10 bin 144 memurun yeri belli oldu!

KPSS sonuçlarına göre toplam 10 bin 144 memur alacak 137 kamu kurumunun alacağı memur sayısı, orta öğretim, ön lisans ve lisans bazında belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurumları ve alınacak memur sayısını açıkladı

KPSS sonuçlarına göre hangi kurumlara orta öğretim, lisans ve ön lisans olmak üzere kaç memur alınacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. 2016/1 yerleştirmeleri kapsamında 1 Temmuz 2016 tarihine kadar devam edecek olan tercihlerin ardından birkaç gün içerisinde memurların kurumlar bazında ataması da yapılmış olacak.Atama yaılacak olan kadro ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgi ise (KPSS Bilgi Sistemi), Devlet Personel Başkanlığı web sitesi www.dpb.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adresleri üzerinden öğrenilebilecek.

22 Haziran 2016 tarihinde başlayacak olan tercihler, 1 Temmuz 2016’ya kadar devam edecek. Bu tarihten sonra ise yapılan tercihler doğrultusunda kamu kurumlarına toplam 10 bin 144 memurun ataması hemen yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından personel alımı hakkında yapılan açıklamada “KPSS sonuçlarına göre, 137 kamu kurum ve kuruluşuna toplam 10 bin 144 kişi alınacak. Ortaöğretim, lise ve üniversite düzeyinde yapılacak yerleştirmeler için tercihler 22 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında İnternet üzerinden yapılabilecek” denildi.Peki hangi kurumlara yerleştirme yapılacak ve hangi kurum kaç memur alacak? Hangi kurumlarda orta öğretim, ön lisans ve lisans bazında dağılım nasıl olacak?

– 7 bin 586 memur: 190 sayılı KHK’ya tabi kurumlar (Üniversiteler hariç)– 725 memur: Üniversiteler

– 348 memur: Mahalli İdareler
– 1208 memur: Kamu İktisadi Teşebbüsleri
– 7 Memur: Diğer
Alınacak personelin hizmet sınıflarına dağılımı ise söyle:
– Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 6 bin 162 memur,
– Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bin 767 memur,
– Teknik Hizmetler Sınıfı 825 memur,
– Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 150 memur,
– Yardımcı Hizmetler Sınıfı 32 memur,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KİT’lere yerleştirilmesi yapılacak olan bin 208 personelin seçimi 71’i ortaöğretim, 436’sı önlisans ve 701’i lisans mezunları arasından yapılacak.DEVLET PERONEL BAŞKANLIĞI: MEMUR ATAMALARINI ÖSYM DEĞERLENDİRİYOR
Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde bu Yönetmelikte (B) Grubu olarak adlandırılan kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarınca Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmesini müteakip, bu kadro ve pozisyonlar Nitelik Kod Kılavuzu ve mer-i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmekte ve bu Başkanlıkça da KPSS Tercih kılavuzlarıyla kadro ve pozisyonlar ilan edilmektedir.

Adayların Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri suretiyle, aynı kadro veya pozisyonu tercih eden adaylardan en yüksek puanlı olandan başlamak üzere ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılmaktadır. Yerleştirme sonuçları ÖSYM Başkanlığınca adaylara ve bu Başkanlığa ait internet adresinde kamuoyuna duyurulmaktadır.
KPSS Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilen adayların, yerleştirildikleri kadro ve pozisyonun niteliklerini taşıdıklarının ilgili kurumda oluşturulan sınav değerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine atamaları yapılmaktadır” denildi.
190 SAYILI KHK’YA TABİ KURUMLAR HANGİLERİ?

Başbakanlık
Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan BakanlığıSağlık Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sanayi Ticaret ve Gümrük Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
Yargıtay Başkanlığı
Danıştay Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
DPT Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Gümrük Müsteşarlığı
Denizcilik Müsteşarlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
AB Genel Sekreterliği
DPB Başkanlığı
T.O.D.A.İ.E. Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı

AKM Başkanlığı

TDK Başkanlığı
TTK Başkanlığı
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıBasın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Emniyet Genel MÜdürlüğü

Darphane Genel Müdürlüğü

TOKİ

Özelleştirme İdaresi
YSK
TPE
GAP İdaresi

Özürlüler İdaresi

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

Türkiye Adalet Akademisi

Hıfzıssıha

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi

çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araş. mrk.bşk
m.s.b akaryakıt ikmal ve nato pol tes.işl.bşk
kadının statüsü genel müdürlüğü
sosyal güvenlik kurumu başkanlığı
sosyal sigortalar kurumu başkanlığı
s.s.k. bşk. (sigorta işleri genel müdürlüğü)
s.s.k.bşk. (sağlık işleri genel müdürlüğü)
yüksek öğretim kurulu başkanlığı
üniversitelerarası kurul başkanlığı
tarım reformu genel müdürlüğü
vakıflar genel müdürlüğü
gençlik ve spor genel müdürlüğü
karayolları genel müdürlüğü
hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü
sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu gen.müd
aile ve sosyal araştırmalar genel müdürlüğü
sosyal yardımlaşma ve dayanışma genel müdürlüğü
orman genel müdürlüğü
devlet su işleri genel müdürlüğü
petrol işleri genel müdürlüğü
türkiye atom enerjisi kurumu başkanlığı
emekli sandığı genel müdürlüğü
y.o. krd. ve yrt.kurumu genel müdürlüğü
atatürk orman çiftliği müdürlüğü
türkiye iş kurumu genel müdürlüğü
bağ-kur genel müdürlüğü
elektrik işleri etüd idaresi genel müdürlüğü
maden tetkik ve arama genel müdürlüğü
iller bankası genel müdürlüğü
milli piyango idaresi genel müdürlüğü
devlet tiyatroları genel müdürlüğü
devlet opera ve balesi genel müdürlüğü
savunma sanayii müsteşarlığı
öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi (ösym)

Bir cevap yazın