Finans sektörüne vergi düzenlemesi herkesi rahatlatacak

Finans sektörü, farklı kalemlerde yer alan vergilerin bir araya toplanmasını istiyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) de sektörden aldığı verilerle KDV ve BSMV’nin tek vergi türü olarak birleştirilmesi önerisini getirdi.

Ekonomi Bakanlığı’nın dikkate aldığı bu öneriler hayata geçtiğinde, finans sektörünün maliyetleri azalacak, işletmeler uygun maliyetli finansman desteğine kavuşacak.

Farklı kalemlerde pek çok vergi ödeyen finans sektörü, bu vergilerin tek bir çatı altında toplanması için Ekonomi Bakanlığı’na başvurdu. Finans sektörünün bu konuda bir diğer önemli beklentisi ise bankalar ve banka dışı finansal kuruluşların tabi oldukları ve aracılık maliyeti oluşturan düzenlemelerin tüm finansal kuruluşlara eşit uygulanması.

Reel sektöre ve tüketiciye uygun koşullarda finans desteği verebilmesi için kendi maliyetlerinin de rekabet edilebilir seviyede olması gerektiğini belirten sektör temsilcileri, böylece KOBİ’lere de daha uygun şartlarda finansmana erişim sağlayabileceklerini savunuyorlar.

HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE 

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, “Finansal kurumların vergileriyle ilgili açıklığa kavuşturulması gereken konular var. Onları düzenliyoruz. Bütün finans sektörünün bu vergi kanunları karşısında aynı duruma gelmesini istiyoruz” açıklaması, finans sektöründe olumlu bir sinyal olarak algılandı. 

Bu açıklamadan önce Türkiye Bankalar Birliği (TBB), finans sektöründeki vergi düzenlemeleri ile ilgili talepleri Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletmişti. 

HARÇLARA DÜZENLEME

İletilen isteklerden biri de bankaların açılan şubeleri için bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre belirlenen Finansal Faaliyet Harçlarının kaldırılması ya da düşürülmesi. Sektör ayrıca Gider Vergileri Genel Tebliği uyarınca nakdi uzlaşı ile sonuçlanan türev piyasası işlemlerinin de kambiyo işlemi şeklinde değerlendirilmesini talep ediyor. 

KARIŞIKLIK SONA ERECEK 

TBB’nin önerilerinin gerçekleşmesi halinde sektörün Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunduğu dosyada yer alan en önemli başlıklardan biri olan KDV ve BSMV’nin tek çatı altında birleşmesi ise bankaların enerjilerinin büyük bir kısmını yönlendirdiği karışıklığın son bulması manasına geliyor. 

İLK ADIM FAİZ OLDU

Reel sektörün daha çok üretip satmasını hızlandıracak ilk adımı TCMB atmıştı. Kredi faizlerini düşürerek işletmelerin finansmana kolay ulaşabilmesini sağlayan Merkez Bankası’nın bu politikasını bazı kamu bankaları da izlemişti. 

KOBİ’lerin kredi maliyetlerini düşürmesi beklenen finans kurumlarını eşit vergi sisteminde birleştirecek bu ikinci adımın da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 

TBB DOSYASINDA NELER VAR

  • Bankalar için KDV ve BSMV’nin tek vergi türü olarak birleştirilmesi.
  • Tüketici hakem heyeti kararlarının tüketici lehine sonuçlanması nedeniyle dönemi içinde ücret ve komisyonlardan alınan vergilerle ilgili bir hüküm olmadığından bankaların üzerinde kalan maliyetlerin kaldırılması. 
  • Müşterilere yapılan iadelerden sonra banka lehine alınmış bir para söz konusu olmadığından ve vergiyi doğuran olay ortadan kalktığından bu durumda müşterilere geri ödenmiş olan BSMV tutarlarının bankalara    iade edilmesi.
  • Bankaların açılan şubeleri için bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre belirlenen Finansal Faaliyet Harçları’nın kaldırılması veya düşürülmesi.
  • Gider Vergileri Genel Tebliği uyarınca nakdi uzlaşı ile neticelenen türev piyasası işlemlerinin de kambiyo işlemi şeklinde değerlendirilmesine ilişkin tebliğde düzenleme yapılması.

ÇAĞLAR DA İSTEMİŞTİ 

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar da, Merkez Bankası’nın faiz indiriminden sonra reel sektörün rahatlatılması için bir adımın da bankalardan gelmesi gerektiğini söylemişti. Çağlar, “TCMB reel sektöre nefes verdi. Sıra bankalarda. Bu indirimin işletmelerin ve KOBİ’lerin banka kredi borçları ile yatırım ve ihtiyaç kredisi oranlarına yansımasını umuyoruz. Ekonomide dinamikleri sürdürülebilir kılmak için faiz indirimlerinin yapısal reform ve tedbirlerle birleştirilmesi gerekiyor” demişti. 

MALİYETLER DÜŞECEK YATIRIM ORTAMI İYİLEŞECEK

Yapılan vergi çalışmalarıyla, vergideki farklılıkların giderilmesinin ve yatırım ortamının iyileştirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Finans Kuruluşları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Muharrem Karslı, “Bu da maliyetlere doğrudan etki edeceği için reel sektörün yatırım yaparken kendisini güvenli hissetmesini sağlayacak” dedi. Karslı, gündeme gelen önerileri şöyle özetledi: 

Basitlik: Vergi kanunlarında yapılacak çalışmalar neticesinde ortaya çıkan mevzuatın basit, sade, mükellef haklarını gözeten bir konumda olması gerekiyor. Uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesi ve cezaların caydırıcı yapıya kavuşturulması da hem tüketici açısından asimetrik bilgi sorununu çözecek hem de finans sektörüne duyulan güveni artıracak. 

Gider kabul edilmeli: Özel İletişim Vergisi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi uygulamalarında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınıyor. Bu vergi, işletmenin faaliyetleriyle ilgili bir gider olduğundan “ticari kazancın elde edilmesi ile ilgili gider” kapsamına alınmasını istiyoruz. 

Döviz kredileri: Taahhüdü kapatılmayan döviz kredilerine ilişkin BSMV’lerin geçmiş döneme ilişkin tek bir düzeltme ile beyanı verilerek işlemin tamamlanması olanaklı hale getirilmeli. 

İşletmelere istisna: Ayrıca sanayi işletmelerince imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine-teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasına ilişkin yasal düzenlemede hem maliyeti azaltıcı bir etki yapacak hem de yapılacak yatırımlara katkı sağlayacak.

TEREDDÜT GİDERİLECEK
Osman Akyüz/Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri-İTO Finans Kuruluşları Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi: Finans sektörünün aktörleri, aynı vergi düzenlemeleri karşısında rekabet yapsınlar diye vergisel farklılıkları gidermek için bir çalışma başlattık. Maliye Bakanımızın da belirttiği gibi finansal kiralamada sat-geri kirala uygulamasında ve kira sertifikası (sukuk) ihracında KDV, Kurumlar Vergisi, Damga Vergisi ve harç muafiyeti konusunda uygulamadaki tereddütlü noktalar düzeltilerek vergi yükleri ortadan kaldırılıyor. Böylece finansal kuruluşlar arasında haksız rekabete sebep olacak hususlar çözüme kavuşturuluyor. Bu uygulamalar tabii ki finansal hizmetin kalitesini ve maliyetini olumlu yönde etkileyecek. 

FARKLILIK EŞİT UYGULANMALI
Osman Zeki Özger/Finansal Kurumlar Birliği Başkanı:Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşların tabi oldukları ve aracılık maliyeti oluşturan düzenlemelere ilişkin yapmış olduğumuz mevzuat taramaları sonucu belirlenen farklılıkların tüm finansal kuruluşlara eşit uygulanarak rekabet ortamının iyileştirilmesi yönünde taleplerimiz oldu. Maliye Bakanlığı yetkilileri bu taleplerimizin bir kısmının makul olduğunu belirttiler. Bir kısmı ile ilgili olarak ek çalışma yapılmasına ihtiyaç duydukları bilgisini aldık. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıklaması ümit verdi. Sektör olarak taleplerimiz rekabet koşullarının geliştirilmesi konusuna odaklanmış durumda. Aracılık maliyetlerini düşürmeye yönelik taleplerimiz de bulunuyor. Bu taleplerin karşılık bulması durumunda, aracılık maliyetlerinin düşmesi nedeniyle sektörlerimizden kredi kullanan çoğunluğu KOBİ niteliğinde işletmeler olan müşterilerimizin kredi kullanım maliyetlerini azaltacak yönde etkileri olacak.

KAYNAK: İTOHABER

Bir cevap yazın