Faturanızda Mersis Numarası Olmak Zorunda mı?

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren ilgili maddesinde, tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde; tacirin sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin ve tacirinternet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresinin gösterilmesi zorunlu hale getirildi.

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin ilgili maddesinde Merkezi Sicil Kayıt Sistemini (MERSİS) kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarasının ticaret sicili numarası yerine geçecek. Dolayısıyla, ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir. Buna göre, internet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde, MERSİS numarası olanlar bu numara, olmayanlar taret sicili numarası, ticaret unvanı ve ticari işletmenin merkezi  bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir.

MERSİS Nedir?

Yüksek Planlama Kurulunun 12.07.2006 tarih ve 2006/38 sayılı kararı ile  28.07.2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planın” da 56 No’lu eylem olarak yer alan “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi” oluşturulması projesidir.

Projenin Amacı Nedir?

Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin vergi numarası ile bir sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulanşirket bilgileri uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesebatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de Devlete ait kamunun kullandığı dört veri tabanı vardır:

  1. Kimlik bilgilerinin olduğu “Kimlik Paylaşım Sistemi” (MERNİS),
  2. Adres bilgilerinin tutulduğu  “Ulusal Adres Paylaşım Sistemi” (UAPS),
  3. Tapu ve kadastro bilgilerinin kayıtlı olduğu “Tapu Kayıt Bilgi Sistemi” (TAKBİS) ve
  4. Tüzel kişiliklerinin kayıtlı olduğu “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi” (MTK).

Bu veri tabanları e-Devlet uygulamalarının daha hızlı yapılabilmesi amacı ile sisteme alınmaktadırlar.

Mersis Bilgi Sisteminin Oluşturulması

238 Ticaret Sicil Memurluğundan Sicil Esas Defteri kayıtlarında yer alan gerçek veya tüzel kişiliklere ilişkin Şirket Türü, Unvan, Adresi, İl, İlçe, Faaliyet Durumu, Ticaret Sicil Numarası, Tescil Tarihi, Vergi Dairesi, Vergi No, Süresi, Tescil Tarihi, Şube Bilgileri, Şirket amaç ve konusu, Temsilcilerin TC kimlik no, ad soyad, yetki süresi, yetki adı, ortakların TC kimlik numarası  ve sermaye miktarı, firma acentesi, ticaret sicil gazetesi bilgileri, noter bilgisi Dernekler Dairesi Başkanlığından; Dernek Kütük Numarası, Dernek Adı, Dernek Vergi No, Adresi, Telefon, Faks, E-Posta, Dernek Kuruluş Amacı (metin bilgisi tutulacak) bilgileri, Vakıflar Genel Müdürlüğünden Vakıf Kütük Numarası, Vakıf Adı, Adres, İl, İlçe, Telefon, Faks, E-Posta, Vakıf Türü bilgileri, artık mersis sistemi ile e-Devlet portalından ulaşılabilecek hale gelmektedir.

Mersis Numarası, şirketinizin vergi numarasını içeren rakamlardan oluşan 16 haneli bir numaradır.Mersis numaranızı  mersis.gumrukticaret.gov.tr adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz. Numaranızı öğrenmek için siteye üye olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce üye olmadıysanız öncelikle “Üye Ol” seçeneğini kullanarak siteye üye olarak  alabilirsiniz.

Mersis Kullanmamanın Cezası Var mıdır?

Ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı belgelerinde göstermek zorundalar. Söz konusu bilgilerin, tacirler tarafından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında madde kapsamındaki belgelerde gösterilmemesi halinde, kanunun ilgili maddesi gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen idari para cezası (2014 yılı için 2 bin 240 lira) uygulanacak.

Bir cevap yazın