Ekmekte KDV oranı yüzde 1’e indirildi (Osman Arıoğlu)

Ekmekte KDV oranı yüzde 1’e indirildi

KDV oranları vatandaşı en çok ilgilendiren konuların başında gelmektedir. Bu nedenle bu oranlarda zaman zaman değişiklikler yapılmaktadır. Türkiye’de genel KDV oranı yüzde 18 olmakla birlikte geçen zaman içerisinde İndirimli oranlar olarak tanımlanan yüzde 8 ve yüzde 1’lik orana tabi mal ve hizmetlerin kapsamı da her geçen gün genişletilmektedir. Zamanla daha ziyade toptan bakliyatın ve 150 metrekarenin altındaki konutların dahil olduğu oran olarak bilinen sayılı tablonun da kapsamı bir hayli genişlemiştir. Temel gıda maddelerinin yer aldığı II sayılı tablo da yine eğitim ve sağlıktaki oran indirimleri ve daha sonra da muhtelif diğer indirimlerle bir hayli genişlemiştir.

Bu genişlemeye son örnek 5 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ekmek çeşitlerinin neredeyse tamamı yüzde 1’lik KDV oranına tabi tutulmuş oldu.

Öteden beri sadece buğday unundan mamul ekmekler yüzde 1’lik KDV oranına tabi idi. Buğday unundan üretilen ekmeklerin kepekli olanları hariç kısmı ile diğer ekmekler genel KDV oranına yani yüzde 18’e tabi idi. Aslında uygulamada fırıncılar bu diğer ekmekleri de bazen otomatik alışkanlık gereği yüzde 1 oranı uygulamak suretiyle satış yapabiliyorlardı. Bunlardan muhasebe aşamasında tespiti mümkün olanların KDV oranları beyan sırasında muhasebe işini yürüten meslek mensupları tarafından düzeltilerek beyan edilmek suretiyle çözümlenmeye çalışılıyordu.

Şimdi yapılan düzenleme ile “ekmek (buğday unu, kepek, su, tuz, maya, şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vitalgluten ve Türk Gıda Kodeksi’ne göre izin verilen katkı maddeleri ile toplamda yüzde 5 oranını geçmemek kaydıyla çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya unu baklagil unları, yağ, süt, süt ürünleri, bitkisel lif ve benzeri maddeler ilave edilmek suretiyle imal edilen ekmekler)” denilerek neredeyse bilinen tüm ekmek çeşitlerinin KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmiş oldu. Artık mısır ekmeği, yulaf ekmeği vs. diğer ekmek çeşitlerini alırken de tüketici yüzde 1 KDV oranı uygulanacak. Böylece ekmek üreticileri ve fırıncılar için zahmetli bir uygulama ortadan kaldırılmış oldu. Şimdi bu indirimin ekmek çeşitlerinin fiyatlarına yansıyıp yansımayacağını ise hep beraber izleyeceğiz. Öyle zannediyorum ki, Gelir İdaresi bu indirime ilişkin kararname hazırlığını yaparken üreticilerden bunu fiyatlara yansıtma sözü de almışlardır. Elbette süreci onlar da yakından izleyeceklerdir.

GENÇ GİRİŞİMCİYE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASININ ESASLARI BELİRLENDİ

6663 sayılı kanunun 1. maddesi ile GVK’ya eklenen geçici 20 madde ile 29 yaşını doldurmamış olan ve ilk defa işe başlayan genç girişimciye üç yıl süreyle yıllık 75 bin TL’lik kazancı için gelir vergisi istisnası getirilmişti. Bunun için yasada belirtilen şekli şartların yanında uygulamaya ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştı. Bakanlıkça 5 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 292 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile uygulama esasları belirlenmiştir.

Ortaklık halinde faaliyet yürütülmesi halinde tüm ortakların 29 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
Devralma durumunda, işletmenin veya işin üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımdan devralınmamış olmalı.
Ölüm nedeniyle işin devralınmasında ölenin durumuna bakılmaksızın işi devralanlar şartları taşımak kaydıyla istisnadan yararlanabilecekler. Burada ölenin istisnadan yararlanıp yararlanmadığının önemi olmayacak.
Mevcut bir işletmeye ortak olmak suretiyle katılanlar bu istisnadan yararlanamayacaklar.

Osman Arıoğlu

Bir cevap yazın