Bilmeden naylon fatura kullanmanın cezası nedir?

Bilmeden naylon fatura kullanmanın cezası nedir?

Ticari hayatın akışı içinde devlete vergi ödemek istemeyenler, halk arasında “naylon fatura” olarak bilinen “sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) yi bile bile kullanarak vergi kaçırmaktadırlar. Kimi zaman da mükellefler SMİYB’yi bilmeden kullanmaktadırlar.
SMİYB’nin tanımı Vergi Usul Kanunu (VUK) nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359 ncu madde de, “ Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.” Şeklinde tanımlanmıştır.
VUK 359 ncu madde de “SMİYB düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” Denilerek ağır bir cezai müeyyide getirilmiştir.
Ayrıca, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin üç katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.
306 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğine göre “Yapılan incelemelerde SMİYB’nin bilerek, isteyerek kullanılıp kullanılmadığının vergi incelemesine yetkili olanlarca değerlendirilmesi ve bu belgeleri bilerek kullandığı sonucuna varılan mükellefler için vergi suçu raporları düzenlenmesi, haklarında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması” gerekmektedir.
Bu kadar mevzuat bilgisinden sonra ticari hayatta bilerek veya bilmeyerek naylon fatura kullanımının sonuçlarına bakalım;

Naylon fatura düzenlemek ve kullanmak
Yapılan inceleme sonucu SMİYB kullandıkları tespit edilen mükellefler hakkında vergi suçu raporu düzenlenmekte, ziyaa uğratılan verginin üç katı vergi ziyaı cezasıkesilmekte ve ayrıca haklarında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusundabulunulmakta ve on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaktadırlar. Vergi kaçırana af yok….

Naylon faturayı bilmeden kullananlar ne olacak?
Ticari hayatın olağan akışı içinde kimi zaman bilmeden naylon fatura kullanmak mümkün olabilmektedir. Siz ne kadar dikkat etseniz de, yapmış olduğunuz işlem gerçek de olsa aldığınız belge naylon fatura olarak değerlendirilebilmektedir.

Yapılan inceleme sonucu söz konusu belgeleri bilmeden kullandığı sonucuna varılan mükellefler hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulmamakta ancak bu belgeleri kullanmak sureti ile vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde bir kat vergi ziyaı cezası kesilmektedir.

Ayrıca, naylon fatura bilerek ya da bilmeden kullanılsa bile bu belgeler kayıtlardan çıkarılarak,KDV ve Gelir /Kurumlar vergisi için düzeltme yaptırılarak varsa vergiler ödettirilmektedir.

Özellikle, naylon faturayı bilmeden kullananların mağdur olmaması için “KDV uygulama genel tebliği” ile kendileri hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunmamakla birlikte mal veya hizmet satın aldıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflere inceleme veya idari araştırma aşamasında, söz konusu belgelerin gerçekliğine yönelik deliller ileri sürme imkânı verilmiştir.

İspat için işlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi ve taşıma, yükleme, boşaltma, depolama vb. işlemlerin yapıldığına dair belgeler sunulabilir
. Buna göre, yapılan inceleme sırasında sahte ve yanıltıcı olduğu yönünde bulgular olan bir belgenin gerçek işleme dayandığı ve mahiyet ve miktar olarak da muhasebe kayıtlarına doğru yansıdığı ispat edildiği takdir de herhangi bir ceza uygulanmayacaktır.

Örnek:
Uyanık Ticaret Ltd. Şti. aylık gelir ve giderlerine göre 15.000 TL KDV ödemesi çıktığını görüyor. Bunun üzerine Her Türlü İş Yapılır San. Tur. Tic. Ltd. Şti.’den yüzde 5 komisyon ile 100.000,00 TL (+%18 KDV) fatura alıyor. Böylelikle devlete sadece 3.000 TL KDV ödüyor.

Aynı dönem, Titiz İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. yapmış olduğu AVM’nin 100.000,00 TL (+%18 KDV) tutarındaki inşaat demirlerini Her Türlü İş Yapılır San. Tur. Tic. Ltd. Şti den satın alıyor. Demirlerin taşınması için bir Adrese Teslim Nakliyat Ltd.Şti. ile 1000 TL (+KDV) anlaşıyor. Ayrıca, titiz davranıp bir de her ihtimale karşılık demirlerin taşınması esnasında birşey olma riskine karşı Güven Sigorta A.Ş.den sigorta yaptırıyor. Daha sonra da Mal bedelini, nakliye faturasını ve sigorta poliçesini banka havalesi ile ödüyor.

Vergi denetimleri sırasında Her Türlü İş Yapılır San. Tur. Tic. Ltd. Şti’nin naylon fatura düzenleyip, kullandığı tespit ediliyor. Bunun üzerine iş yaptığı diğer firmalar da incelemeye alınıyor;

Uyanık Ticaret Ltd. Şti.
komisyon karşılığı aldığı faturalar gerçeği yansıtmadığı için hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuluyor. Söz konusu fatura kayıtlarda çıkartılarak 18.000 TL KDV ve 20.000 TL ( Kurumlar Vergisi oranı %20) Kurumlar vergisi gecikme faizi ile birlikte ödettiriliyor.

Ayrıca, toplam 38.000 TL vergi ziyaına sebebiyet verildiği için, 114.000 TL üç kat vergi ziyaı cezası kesiliyor.

Titiz İnşaat San. Tic. Ltd. Şti
. ise işlemin gerçek olduğunu ve “bilmeden naylon fatura kullandığını “ inceleme elemanına beyan ediyor. Bunun üzerine inceleme elemanı, söz konusu faturaların kayıtlardan çıkarılarak düzeltme beyannamelerinin verilmesini istiyor ve bir kat vergi ziyaı cezası keseceğini söylüyor. Bu durumu “Doğru nokta mali müşavirlik ltd. şti.“ ne danışan mükellef, mali müşavirinin yol göstermesi ile; söz konusu faturanın banka ödeme dekontlarını, nakliye firmasının taşıma faturasını ve ödeme dekontunu, sigorta şirketinin poliçesini ve ödeme dekontunu inceleme elemanına ibraz ederek işlemin gerçek olduğunu ispat ediyor ve hiçbir ceza almıyor.

Burak OĞUZ

SONSÖZ GAZETESİ

Bir cevap yazın