Bağ-Kur’da Geriye Yönelik Hizmet Kazanma ve Tescil Sürelerine Dikkat!
7 Kasım 2016 17:01 tarihinde eklendi.
Bağ-Kur’da Geriye Yönelik Hizmet Kazanma ve Tescil Sürelerine Dikkat!

BAĞ-KUR GERİYE YÖNELİK HİZMET KAZANMA VE TESCİL SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bağ-Kur’a tescil olmak için belirlenen süreleri kaçırmamak gerekiyor.

1.)  01.04.1972 tarihinde yürürlüğe giren 1479 sayılı Yasa’nın 24. maddesinde zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı için esnaf sicili veya kanunla kurulu meslek kuruluşu kaydı aranıyordu.

2.) 20.04.1982 tarihinde yürürlüğe giren 2654 sayılı Yasa ile 1479 sayılı Yasa’nın 24. maddesi değiştirilerek zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı için gelir vergisi mükellefi olması şartı getirildi. Gelir vergisinden muaf olanlar için meslek kuruluşuna kayıtlı olma yeterli görüldü.

3.) 22.03.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3165 sayılı Yasa ile 24. madde değiştirilerek zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı için vergi kaydı veya esnaf sicil kaydı veya oda kaydının bulunması yeterli görüldü.

4.) 02.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4956 sayılı Yasa ile 24. madde değiştirilerek zorunlu Bağ Kur sigortalılığı için gelir vergisi mükellefi olma şartı getirilmiş, ancak gelir vergisinden muaf olanlar için esnaf sicil kaydı ve oda kaydının bir arada bulunması yeterli görülmüştür.

04.10.2000 Tarihine Dikkat :

Bir şans vardı, 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescil yaptırmayanlar hakkında 1479/GM18 göre işlem yapılması gerekiyordu.

Geçici Madde 18 – (Ek: 24/7/2003-4956/47 md.)

Bu  Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 4.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.4.1982-4.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49 uncu ve ek 15 inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

5510 sayılı Kanunun 1479 sayılı Kanuna ilişkin Geçiş Hükümlerini içeren Geçici Madde 8 ile;

5510 sayılı  Kanunun 4 -1(b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç diğer alt bentlerine göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüğü 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren başlar. Kanunun 4 -1(b) bendinin (4) numaralı alt bendine göre sigortalı sayılanların hak ve yükümlülüğü ise 7’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre başlar.Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4 -1 (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerine göre sigortalı sayılanlardan 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren sigortalılıkları başlatılanların, 5510 sayılı  Kanunun yürürlük tarihi ile 4/10/2000 tarihi arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydıyla, sigortalının 5510 sayılı  Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde talepte bulunması halinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için 80 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre talep tarihindeki prime esas kazancının % 32’si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir. Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tam olarak ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve ödenen tutar 5510 sayılı  Kanunun 89 uncu maddesine göre iade edilir.5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1479 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre başlatılmış olan icra takipleri anılan Kanun hükümlerine göre takip edilerek sonuçlandırılır.

5510 sayılı Kanunun 4 -1(b) bendinde belirtilenlerden:

1- Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,

3- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş

komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları olup;

1479 sayılı Bağ-Kur Kanuna göre işe başladıkları tarihten itibaren Bağ-Kur’a kayıt ve tescil işlemlerini yaptırmış olmaları gerektiği halde, herhangi bir sebeple  01.10.2008 tarihine kadar  kayıt ve tescillerini yaptırmayan Bağ-Kur sigortalılarının hak ve yükümlülüğü, 01.10. 2008 tarihinden itibaren başlar.

Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından olup, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren sigortalılıkları başlatılanların, 01.10.2008 tarihi ile 4.10.2000 tarihi arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydıyla, sigortalının altı ay içinde  bu süre de 31.03.2009 tarihine kadar  talepte bulunması halinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için 5510 sayılı Kanunun 89. maddesine göre talep tarihindeki prime esas kazancının % 32’si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir. Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

6736 Bazı alacakların yeniden yapılandırması kanunu kapsamında şuan ki hali hazırdaki af kanununda yapılabilecekler;

04.10.2000 tarihinden önce bağ-kur’a tescil kaydınız var ise, 20.04.1982 ile 04.10.2000 yıllarına ait vergi kaydı, esnaf sicil kaydı, oda kaydı, ticaret odası kaydı evraklarınızla müracaat etmeniz halinde kayıtlarınızın başlangıcından bitiş tarihine kadar bağ-kur tesciliniz açılacak ve asgari ücretin % 32’si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir. Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

04.10.2000 – 01.10.2008 yılları arasında bağ-kur tescil kaydınız var ise  04.10.2000 ile 01.10.2008 yıllarına ait vergi kaydı, esnaf sicil kaydı, oda kaydı, ticaret odası kaydı evraklarınızla müracaat etmeniz halinde kayıtlarınızın başlangıcından bitiş tarihine kadar bağ-kur tesciliniz açılacak ve asgari ücretin % 32’si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir. Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

01.10.2008 tarihinden önce bağ-kur’a tescil kaydınız yok ise bağ-kur tescil kaydınız 01.10.2008 tarihinden başlar ve vergi kaydı, esnaf sicil kaydı, oda kaydı, ticaret odası kaydı evraklarınızla müracaat etmeniz halinde 01.10.2008 tarihinden bitiş tarihine kadar bağ-kur tesciliniz açılacak ve asgari ücretin % 32’si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir. Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Bu durumlar dışında 01.10.2008 tarihinde çıkan yasa ile 5 yıl ve daha fazla prim borcu olanların hem hizmet süreleri hem de borçları silinmişti, o dönemlere ait günlerini ihya edip tekrar canlandırmak isteyenler ihya talebinde bulunmaları halinde o günlerini tekrar kazanabileceklerdir.

6736 Bazı alacakların yeniden yapılandırması kanunu kapsamında banka kredisiyle emeklilikte mevcuttur askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve bağ-kur hizmetlerinden kaynaklı ihya yada tescil sürelerine göre hizmet kazanmadan kaynaklanan sgk borçlarına, borçlanmalarına banka kredisiyle ödemek ve emekli olabilmek mümkündür.

Şuan askerlik ve doğum borçlanması günlük asgari en az tutar 17.58 TL

Şuan bağ-kur hizmetlerine dayalı gün kazanmak en az 18.94 TL

6552 Sayılı kanunda indirim vardı borçlanma tutarları daha az çıkıyordu bu yasada indirim yok güncel rakamlar üzerinden rakamlar yüksek çıkmaktadır.

ASMMMO SOSYAL GÜVENLİK

MEVZUATI KOMİSYONU

KAYNAK: adanasmmmo.org


Etiketler : indirim haberi,indirim haberleri, , , , , , , , ,
Yazar
Selahattin Şahin
Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Mevzuat Arama Motoru
Sosyal Medya da Benim Grubum !!!
SMMM Selahattin Şahin Sitesinde yayınlanan Eserler ve Programlar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu\\\\\\\\\\'na tabidir.Eser ve Programların kamusal ve anonim olanları dışındakiler sahiplerinin izniyle yayınlanmaktadır. izin alınmak, FSEK\\\\\\\\\\'na uymak ve eser sahibiyle sitenin adı verilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır. SMMM Selahattin Şahin Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı
yukarıya Çık
Sorgu Sayısı: 83 Yüklenme Süresi: 0,6970,697