2017 Yılı Kanuni Defterlerini Tasdik Ettiremeyenler Dikkat

 

 

2017 Yılı Kanuni Defterlerini Tasdik Ettiremeyenler Dikkat

Vergi ve Ticaret Yasaları gereği 2017 Yılında kullanılması gereken kanuni defterlerin açılış onayı (Tasdik) 2016 yılı Aralık ayı içerisinde Noterlerce yapılması gerekiyordu. 

Bu defterler;

Bilançoya tabi gerçek ve tüzel kişiler için;

Yevmiye defteri,

Envanter defteri,

Defter-i kebir,

Pay defteri,

Yönetim kurulu karar defteri,

İşletme esasına tabi mükellefler için;

İşletme defteri,

Serbest meslek erbabınca Serbest meslek kazanç defterleri, ayrıca özel hükümlere tabi diğer defterler olarak bilinmektedir.

Bu defterlerin 2016 Aralık Ayı içerisinde açılış tasdikinin yapılmaması durumunda ne yapmak ve nasıl bir tedbir almak gerekecektir? 

Cezalı duruma düşmemek için yapılması gerekenleri şöyle sıralamak mümkündür;

2016 Yılı kanuni defterlerin, KAPANIŞ ONAYLARI, 2017 Yılı Ocak ayı içerisinde Notere yaptırılmalıdır,

2016 Yılı kanuni defterlerinin 2017 Yılında da kullanılmaya devamı için Ocak 2017 ayında Notere ARA TASDİKİ (Onayı) yaptırılmalıdır,

2016 Yılı kanuni defterlerinin 2017 Yılında da kullanılması sağlandıktan sonra kalan sayfa sayısı kontrol edilerek, sayfa bitiminden önceki bir ayda yada tarihte 2017 yılı için EK DEFTER tasdiki yapılmalıdır.

*2017 yılında tutulması gereken defterler (Bakınız)

*2016 Yılı Kanuni defterlerinin KAPANIŞ TASDİK Tarihleri (Bakınız)

Bir cevap yazın