2016/4 GEÇİCİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI

2016/4. Geçici Vergi Dönemi Muhasebe, Vergi Uygulamaları

2016/4. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ
(ENFLASYON MUHASEBESİ ) YAPILMAYACAK (KUYUMCULAR HARİÇ)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2016 /Aralık ayına ilişkin verilere göre; Yİ-ÜFE’ deki artış, son 12 aylık dönemde % 9,94 Son 36 aylık dönemde ise %23,6 olarak hesaplanmıştır.

Bu durumda; 2016/4. Geçici Vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi ) yapılmayacaktır.

Son 36 Aylık artış oranın hesaplanması:

2016/ ARALIK ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ-ÜFE: 274,09
2013/ ARALIK ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ- ÜFE: 221,74

Son 36 Aylık Yİ-ÜFE artışı (274,09: 221,74) % 23,6

Son 12 aylık enflasyon artışı (Yİ-ÜFE) % 9,94

Bu değerlere göre; 2016 YILI DÖRDÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (MUHASEBESİ) YAPILMAYACAKTIR. 213 Sayılı VUK Mükerrer 298. Maddede belirtilen şartlar oluşmamıştır. Söz konusu madde hükmüne göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yİ-ÜFE artışının, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması şartları tekrar birlikte sağlanana kadar enflasyon düzeltmesi uygulanmayacaktır. Diğer bir anlatımla her iki değerdeki artışında birlikte aşılması koşulu oluşmamıştır.

Dolayısıyla bu dönem Enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır.
Ancak, münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan kuyumcular, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olup olmaması koşuluna bakılmaksızın, takip eden yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.

2016/4. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI
PARA DEĞERLERİ 

KAYNAK: İSMMMO

Bir cevap yazın