2016/3. GEÇİCİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI

2016/3. Geçici Vergi Dönemi Muhasebe, Vergi Uygulamaları

2016/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ
(ENFLASYON MUHASEBESİ ) YAPILMAYACAK (KUYUMCULAR HARİÇ)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2016 / Eylül ayına ilişkin
verilere göre; Yİ-ÜFE’ deki artış, son 12 aylık dönemde % 3,79 Son 36 aylık dönemde
ise % 19,54 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda; 2016/3. Geçici Vergi dönemi için
enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi ) yapılmayacaktır.

Son 36 Aylık artış oranın hesaplanması:
2016/ EYLÜL ( Yurt İçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ-ÜFE: 258,77
2013/ EYLÜL ( Yurt İçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ- ÜFE: 216,48
Son 36 Aylık Yİ-ÜFE artışı (258,77: 216,48 ) % 19,54
Son 12 aylık enflasyon artışı (Yİ-ÜFE) % 3,79

Bu değerlere göre; 2016 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON
DÜZELTMESİ (MUHASEBESİ) YAPILMAYACAKTIR. 213 Sayılı VUK Mükerrer 298.
Maddede belirtilen şartlar oluşmamıştır. Söz konusu madde hükmüne göre, Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yİ-ÜFE artışının, içinde bulunulan dönem dahil son üç
hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması
şartları tekrar birlikte sağlanana kadar enflasyon düzeltmesi uygulanmayacaktır. Diğer bir
anlatımla her iki değerdeki artışında birlikte aşılması koşulu oluşmamıştır.

Dolayısıyla bu dönem Enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır.
Ancak, münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile
iştigal eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir veya Kurumlar Vergisi
mükellefi olan kuyumcular, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın,
içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan
hesap döneminde %10’dan fazla olup olmaması koşuluna bakılmaksızın, takip eden
yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi
yapmaları zorunludur.

Güncellemeler devam edecek…

Bir cevap yazın