2016 YILI GEÇİCİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI

2016/1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ
(ENFLASYON MUHASEBESİ ) YAPILMAYACAK (KUYUMCULAR HARİÇ)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2016 /Mart ayına ilişkin
verilere göre; Yİ-ÜFE’ deki artış, son 12 aylık dönemde % 0,75 , Son 36 aylık dönemde
ise % 20,56 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda; 2016/1. Geçici Vergi dönemi için
enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi ) yapılmayacaktır.

Son 36 Aylık artış oranın hesaplanması:

2016/ MART ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ-ÜFE: 251,17
2013/MART ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ- ÜFE: 208,33
Son 36 Aylık Yİ-ÜFE artışı (251,17: 208,33 ) % 20,56
Son 12 aylık enflasyon artışı (Yİ-ÜFE) % 0,75

Bu değerlere göre; 2016 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN
ENFLASYON DÜZELTMESİ (MUHASEBESİ) YAPILMAYACAKTIR.  213 Sayılı
VUK Mükerrer 298. Maddede belirtilen şartlar oluşmamıştır. Söz konusu madde hükmüne
göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yİ-ÜFE artışının, içinde
bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap
döneminde % 10’dan fazla olması şartları tekrar birlikte sağlanana kadar enflasyon
düzeltmesi uygulanmayacaktır. Diğer bir anlatımla her iki değerdeki artışında birlikte aşılması
koşulu oluşmamıştır.
Dolayısıyla bu dönem Enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır.
Ancak, münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile
iştigal eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir veya Kurumlar Vergisi
mükellefi olan kuyumcular, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın,
içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan
hesap döneminde %10’dan fazla olup olmaması koşuluna bakılmaksızın, takip eden
yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi
yapmaları zorunludur.

Bir cevap yazın