2016 VERGİ LEVHASI HATIRLATMALARI

Vergi Levhası Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Alınacaktır  
Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, 2015 Hesap dönemine aitGelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

Vergi Levhası, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık Beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31 Mayıs 2016 Tarihi Saat:23.59’a  kadar alınacaktır.

VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER:

VUK 5. Maddede yapılan değişiklik ile Vergi levhalarının asılma zorunluluğu yoktur. İsteyen mükellefler levhalarını asabilirler.

Vergi levhalarının aşağıda belirtilen yerlerde bulundurulması zorunludur.

Bu zorunluluğa uymayanlara her tespitte 213 Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre  özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;
a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
d) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
e) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tebliğe göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler (Merkez, şube, satış mağazası gibi) ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktısını alabilecektir.

YENİ İŞE BAŞLAYANLARIN DURUMU:

Gelir/Kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi matrah kısmında “Yeni İşe Başlama” ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin vergi levhaları, mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır.

Bu mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle alacaklardır.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla yazdıracaklardır.

Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Ayrıca, meslek mensupları vergi levhalarının tasdikine dair Vergi Dairesine herhangi bir bildirimde bulunmayacaklar.

Gerek sizin gerekse müşterilerinize ait 2015 Yılına ilişkin Vergi levhalarını GİB İnternet sitesinden aşağıda belirttiğimiz yolu izleyerek alınacaktır.

 GİB’ in www.gib.gov.tr adresine giriş yapınız.
 İnternet Vergi Dairesi seçeneğini tıklayınız.
 GİRİŞ butona basınız. (Bu buton takvimin üstündedir)
 E-beyanname gönderdiğiniz ve size ait olan kullanıcı kodu, parola ve şifrenizi
yazarak giriş butonuna basınız. (Vergi Dairesinden şifre alan müşteriniz varsa;
müşteriniz kendi kullanıcı kodu, parola ve şifresini girecektir.)
 Giriş yapıldıktan sonra gelen sayfadaki SORGULAMA butonuna basınız.

VERGİ LEVHASI BİLGİLERİ seçeneğini tıklayınız.
 Gelir Vergisi Mükellefleri için, Mükellef Vergi Kimlik Numarası ve TC
Numarasını birlikte giriniz. (Adi ortaklıkta, Kolektif Şirket Ortaklığında her
ortak için ayrı ayrı giriniz)
 Kurumlar Vergisi Mükellefleri için (Anonim Şirket -Limited Şirket) Şirketin
Kimlik numarası (Hesap Numarası) girilecektir. Kurumlar Vergisi mükellefleri
için TC Kimlik numarası bölümü boş bırakılacaktır.
 Vergi Levhasını oluşturunuz. İstediğiniz rengi seçerek yeterli sayıda son üç yıla
ilişkin barkodlu VERGİ LEVHASINI bastırınız. Gereğinde daha sonra
kullanmak üzere kopyasını bilgisayarınızda saklamanızı öneriyoruz.

Vergi levhaları konusunda daha detaylı bilgileri 408 Sayılı VUK Genel Tebliğinden edinebilirsiniz.

Bir cevap yazın